A siker,
a vásárlóink érdeme

Általános szerződési feltételek

Il Contatto Kft.

Ügyvezető: Tóthné Tuller Ildikó

Székhely: 7130 Tolna, Bajcsy Zs. u. 120.

Tel/fax: +36 74 440 017

Cégjegyzékszám: Cg.17-09-009491

Bankszámlaszám: OTP 11746108-20026109

Adószám: 24070760-2-17

Székhely: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 120.

Tel/fax:+36 74 440 -017

Infovonal: +36-20/232-2136

E-mail : info@ilcontatto.hu

Üzletszabályzat (Általános szerződési feltételek)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a "ÁSZF") határozzák meg a Il Contatto Kft. (székhely: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 120.) kizárólagos tulajdonában álló és az Il Contatto Kft. által működtetett www.citycleaner.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre (a továbbiakban: a "Felhasználó").

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya az Il Contatto Kft. www.citycleaner.hu weboldalon található zártkörű internetes vásárlói klubjának oldalain található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.citycleaner.hu weboldalon található online felületen (zártkörű internetes vásárlói klub vagy áruház) keresztül történik. Az Il Contatto Kft. vásárlói klubjában történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ektv.") irányadó.

Az eladó

Az eladó minden termék és szolgáltatás esetében az Il Contatto Kft.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

Az áruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak az áruház kínálatában feltüntetett termékekből. A regisztráció során egy adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím és egy jelszó megadásával, továbbá néhány – a teljesítéshez szükséges – adat kitöltésével. A regisztrációt követően tudja az Il Contatto Kft. a Felhasználónak biztosítani az árucikkek vásárlásához, a korábbi vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az Il Contatto Kft.-t semminemű felelősség nem terheli az ebből eredő minden anyagi kárért a vevő tartozik felelősséggel. Az Il Contatto Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a vevő elfelejtette a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem az Il Contatto Kft.-nek felróható okból – hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatokat (adatbeviteli hibákat) bejelentkezés után, a Saját adataim menüpontban lehet megváltoztatni. Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására az info@ilcontatto.hu címre küldött e-mail útján, a megrendeléstől számított legfeljebb 24 órán belül van lehetőség abban az esetben, ha a megrendelést az Il Contatto Kft. még nem igazolta vissza. Az Il Contatto Kft. áruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Általános szerződési feltételekben meghatározott módon, az alábbiak szerint. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, ez egy ajánlattétel az Ön részéről az adott termék megvásárlására. Az Il Contatto Kft. a megrendelést a megrendelése elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja (Pénteki napokon 16 óra 30 perc után leadott megrendelések visszaigazolása Hétfőn 12 óráig történik meg, hétköznapra eső munkaszüneti napok esetén a következő munkanap 12 óráig), amely időpontban a szerződés Ön és az Il Contatto Kft. között létrejön. A visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. A visszaigazolt megrendeléseket iktatjuk. A visszaigazolás a rendelés beérkezését rögzíti Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz - kivéve a Pénteken 16 óra 30 perc után leadott rendeléseket és munkaszüneti napokat-, akkor rendelésétől indoklás nélkül elállhat, illetve az Il Contatto Kft. bármilyen kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A Felek között a szerződés magyar nyelven jön létre, a létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Il Contatto Kft. azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

Vételár, fizetési feltételek

Az árucikkek alatt feltüntetett ár az árucikk vételára, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. Abban az esetben, ha az Il Contatto Kft. leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül az online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék vagy szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nagyban eltérő árra, vagy ha egy esetleges rendszerhiba miatt 0 Ft vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre, akkor az Il Contatto Kft. nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Ezekben az esetben a Il Contatto Kft. felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, és amennyiben azt a Felhasználó nem tartja elfogadhatónak, elállhat vásárlási szándékától. A vételár kiegyenlítése a futárszolgálatnak készpénzben, illetve előreutalással az Il Contatto Kft. bankszámlaszámára történhet (OTP BANK Nyrt., 11746108-20026109).

Szállítási feltételek

A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően legkésőbb 3 nap. Azon termékek, amelyek nincsenek raktárkészleten, szállítási határidejük megrendelés leadását követő naptól kezdődően maximum 4 hét.

Az árucikkek cseréje

Ha a megrendelt árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, ennek tényét foglalja írásba az árut kézbesítő személy által adott formanyomtatványon. Amennyiben nem kerül sor az írásos jegyzőkönyvre, a reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Kérjük, ha sérülést észlel az átvett terméken, azonnal értesítse Ügyfélszolgálatunkat a +36 20/23-22-136-os telefonszámon.

A vásárlástól való elállás joga

A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, az Il Contatto Kft.-hez küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: info@ilcontatto.hu. vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában, vagy fax (74/440-017) útján (elállási nyilatkozat). Elállás esetén a Il Contatto Kft. a kifizetett vételárat, banki átutalással visszatéríti legkésőbb az elállást követő harminc napon belül. Kérjük, hogy az áruval együtt a termék megvásárlásakor kapott számlát is juttassa vissza az Il Contatto Kft. részére. Az áru oda - és visszajuttatásának költségeit minden esetben a Vevő viseli. Egyéb költség azonban nem terheli. Kérjük a csomagolásnál a dobozt eredeti állapotában küldje vissza, mert a csomagolás bizonyos esetekben a termék részét képezi, vagy eladását segíti. Ahol a csomagoláson a termék képe látható, kérjük a csomagot eredeti összeragasztás és egyéb sérülés nélkül küldje vissza, ellenkező esetben 2000 Ft díjat számítunk fel. A vásárlástól való elállás joga csak az új, az átvételkor még nem használt gépekre, eszközökre vonatkozik. Bizonyos esetekben a csomagolás felbontása már használatnak minősül (tisztítószerek, kozmetikai cikkek, gyújtókockák, stb.) Gépek esetében a bizonyított használatbavétel után a gép vételárát nem térítjük vissza. Erről a visszaküldést követően írásbeli, fényképpel ellátott jegyzőkönyvet készítünk, amelyről a másolatot megküldjük a vásárló részére is. Géprendelés esetében, amennyiben a gépet a gyártótól kell megrendelnünk, nem áll módunkban a vételárat visszatéríteni. Ezekben az esetekben már a megrendeléskor külön szerződés kell készüljön.

Felelősség korlátozása

Az Il Contatto Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja abban, hogy csatlakozzon az Il Contatto Kft. weboldalára, ott megrendelést adjon le. • Számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

Adatvédelem

Az Il Contatto Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szerződés teljesítésekor (szállítási) alvállalkozónkat. Adatai kezelésekor az 1992. évi LXIII. Tv. (Adatvédelmi Törvény) rendelkezései alapján járunk el. Il Contatto Kft. fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön a Vevő részére. Az Il Contatto Kft. fenntartja továbbá a jogot, hogy a vevő fiókjával és vásárlásaival kapcsolatos információt, továbbá a Weboldal, a Szolgáltatások változásait érintő tájékoztatókat, valamint ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a vevő részére. Az info@ilcontatto.hu e-mail címen bármikor jelezheti, ha nem kíván hírlevelet kapni.

Szellemi tulajdonjog

Bármi, ami a Weboldalon található, az Il Contatto Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. Az oldal másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása a Il Contatto Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos. A Megállapodás megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. Az Il Contatto Kft. logó az Il Contatto Kft. tulajdona. Az Il Contatto Kft. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. Az Il Contatto Kft. honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosáé. Minden egyéb vitás esetben a mindenkori PTK az irányadól, a vitás esetekből származó költségeket a vevő hibájából eredően a vevő viseli.


Kövessen minket: